Hopp til hoved innhold
Trafikksikkerhetsplan for Andøy Kommune 2015-2018 Skriv ut
Sist oppdatert torsdag 30. oktober 2014 13:53

I forbindelse med utarbeiding av trafikksikkerhetsplan for Andøy kommune i perioden 2015-2018 ønskes innspill fra publikum. Fortrinnsvis ønskes det samlede innspill fra lag og foreninger, men også enkeltpersoner kan komme med innspill for vurdering i trafikksikkerhetsplan.

Skriftlige forslag sendes til:        

 Andøy Kommune

Postboks 187 

8483 Andenes

Frist for innspil: 14.11.2014

                             

 
Et aktivt næringsstyre Skriv ut
Sist oppdatert torsdag 23. oktober 2014 09:25

Næringsstyret fra venstre Tom Arne Pettersen Marita Thanke Hansen Morten Ellingsen Thor Wold Robert Svendsen og leder Knut Nordmo

Til nå i år har det vært mange saker til behandling i kommunens Næringsstyre.
Næringsstyret består av politiske valgte medlemmer samt utpekte fra næringslivet.
Det er næringssjefen som er sekretær for Næringsstyret.
Det som mest har preget arbeidet, er de mange unge som nå er på full fart inn som egne båteiere.
Felles for de fleste unge, er at de ikke klarer å stille med den egenkapitalen som lokalbankene krever for å fullfinansiere båtkjøpene.
Andøy kommunestyre har i en årrekke bakket opp denne gruppen etablerere.
Kommunestyret har gitt Næringsstyret i oppdrag å være aktive med å hjelpe de unge inn som fiskere, og spesielt som egne båteiere.
Dette samspillet mellom politikerne, kommuneadministrasjonen, Næringsstyret og aktuelle båteiere, må vi si har bidratt til suksess.
I år har Næringsstyret til sammen behandlet 15 saker som berører fiskebåter.  Av disse er det 10 tilfeller der kommunen, med sine rente- og avdragsfrie lån over noen år, har bidratt til å sikre egenkapitalen, slik som bankene krever.
Ingen av disse 10 fiskebåtsakene ville sannsynligvis  blitt noe av, hvis det ikke hadde vært for at kommunen har evnet å stille risikovillig kapital til disposisjon.
Dette unike samarbeidet har Fiskeridirektoratet og Nærings- og Fiskeridepartementet lagt merke til.  De tror på at fiskeriene har en god fremtid i Andøy.  Andøy har god klang hos myndighetene.   Sammen med utsiktene for gode havner fremover,  kan vi vel kalle dette en ”nordområdesatsing”.
Nylig ble to av de unge som kommunen har samarbeidet med,  tildelt rekrutteringskvote i torskefiskeriene.  Altså en gratis tildeling fra staten.  Den ene kvoten ville fiskeren ha måttet betale 4 mill kr for å få tak i, men takket være rekrutteringskvoteordningen, ble denne tildelt gratis fra staten.  Kvoten har en størrelse på ca 120 tonn rund fisk.
Totalt sett dreier arbeidet som Næringsstyret gjør på denne sektoren,  til at det skapes arbeidsplasser i fiskeflåten, at det føres fisk i land i kommunen, at dette forhåpentligvis skaper arbeidsplasser og positiv nærings- og samfunnsutvikling på land.


Tekst og foto Bjørnar Sellevoll

 
Besøk av kunstneren Alfa Freysdottir fra Øst- Island Skriv ut
Sist oppdatert onsdag 24. september 2014 12:28

Alfa  gruppe4Andøy kommune har fått besøk av kunstner Alfa Freysdottir fra øst - Island. Det er kultursamarbeidet mellom Vesterålen og Øst - Island som har gjort dette oppholdet mulig. Hun er nå innliosjert i Kiilgården hvor hun skal både bo og arbeide mens hun er her. På bildet er hun sammen med vertskapsgruppa. Fra venstre Werner Johansen, Bent Aune, Alfa Freysdottir, Marit S. Nordheim og Erik Bugge. Kate Eliassen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Les mer …
 
Arealplankart for Andøy kommune er publisert på kartportalen Skriv ut
Sist oppdatert fredag 19. september 2014 10:19

Arealplankartet for Andøy kommune er publisert på kartportalen. Du finner kartløsningen her:
http://webhotel2.gisline.no/gislinewebinnsyn_vesteralen/

Velg karttype Kommuneplanens arealdel øverst til venstre og zoom inn på ønsket område for å få opp arealplankartet. Alternativt velg Karttype og derettet velg søk - eiendom og legg deretter inn gårds- og bruksnummer og klikk søk. Ved å huke av for vis infobokser på verktøylinjen øverst vises infobokser når du holder musepekeren på de ulike arealene i plankartet. Ved å klikke venstre musetast når du holder den over temaene i infoboksen vil det dukke opp ytterligere informasjon. Informasjon vil også komme fram til venstre på skjermen om du klikker på I i den øverste verktøylinjen for deretter å peke å klikke på kartet på det arealet du ønsker opplysninger om. Det er bare å klikke på linken å prøve.

 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste > Siste >>